Możesz dać dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość! 
 

Jako Rodzic Adopcyjny wspierasz cały projekt adopcyjny i wszystkie dzieci objęte pomocą w ramach tego projektu. 1-2 razy w roku otrzymasz bieżące informacje oraz zdjęcia dzieci, objętych projektem adopcyjnym.

Wybierzemy dwójkę dzieci, reprezentujących całą grupę, z którymi będziesz mógł/ mogła zapoznać się bliżej poprzez naszą stronę internetową, Facebook, nasz Magazyn oraz płytę DVD z filmem.

Jednorazowo prowadzimy tylko jeden projekt adopcyjny. Projekty zmieniać się będą co 2 lata, wówczas zapoznamy ci z dwójką nowych reprezentantów i przedstawimy szczegółowe informacje, dotyczące nowego projektu. Aktualnie prowadzony przez nas projekt dotyczy Domu Dziecka Ebenezer New Life Centre w Kisumu w Kenii. Zapoznaj się bliżej z Melvi i Bentą, które są reprezentantkami tego projektu.

Dziękujemy za Twoje wsparcie i pomoc! Razem możemy ratować życie!

Lubię pomagać ludziom. Żeby zostać lekarzem, trzeba zdobyć stosowne wykształcenie. Chciałabym przyczynić się do tego, by mniej ludzi umierało z powodu choroby.
- Benta

W wolnym czasie lubię czytać książki. Pomaga mi to w nauce angielskiego i w uzyskaniu lepszych wyników na egzaminach.
- Melvi

ZOSTAŃ OPIEKUNEM PROJEKTU