Nadzieja na przyszłość!
 

Prowadzimy zerówki, szkoły podstawowe, centrum dla bezdomnych chłopców w Kenii, jak również projekty dla wdów, programy rozdawnictwa żywności i odzieży najuboższym. Dodatkowo, wysyłamy pomoc materialną do wielu krajów w Europie wschodniej. Ty również możesz zostać Rodzicem Adopcyjnym i wesprzeć jeden z naszych projektów. 

 

Ebenezer New Life Center składa się obecnie z domu dziecka, zerówki, szkoły podstawowej, szkoły średniej i programu opieki dla wdów. Dodatkowo Centrum Ebenezer prowadzi Centrum dla bezdomnych chłopców (Tido), oraz szkołę (Ayweyo), które znajdują się nieco dalej, ale wszystkie one stanowią część Centrum Ebenezer. Dyrektorami są Winnie i Silas Owiti.
Więcej

 

We współpracy z Jamesem i Truphosą Ayuko, prowadzimy w slumsach w Kariobangi w Nairobi zerówkę oraz program dożywiania.

W slumsach w Kariobangi pracujemy od końca lat 80-tych i obecnie do naszej zerówki, pod nazwą „Gunnhild Good Samaritan School” uczęszcza około 120 dzieci. Program dożywiania obejmuje wiele setek dzieci i ich rodzin. Bardzo ważne jest, by dzieci mogły chodzić do zerówki, ponieważ stanowi ona niejako bilet wstępu do dalszej nauki w szkole publicznej.

Więcej

 

Szkoła w Kitui to nasz najnowszy projekt, prowadzony we współpracy z Jamesem i Thurposą . W szkole jest obecnie około 90 uczniów, ale sama szkoła mieści się w tymczasowym budynku. Obecnie pracujemy nad budową docelowego budynku szkolnego, z 8 klasami, pokojem nauczycielskim, biurem dyrektora szkoły, oraz z węzłem sanitarnym i kuchnią. Wówczas szkoła będzie mogła przyjąć 350 uczniów, a lokalna społeczność w Kitui już dziś wyraża swą ogromną radość i wdzięczność za okazane im wsparcie. 
Więcej

W położonej na terenach górskich miejscowości Paranga prowadzimy zerówkę od początku lat 80-tych. Dziś w zerówce jest około 30 uczniów. Nasza placówka jest jedyną w tej małej miejscowości. Przez wszystkie te lata nasza szkoła odgrywała ogromna role w życiu mieszkańców Parangi, a dzięki jej działalności wiele setek dzieci mogło rozpocząć naukę w szkole publicznej, a następnie zdobyć wyższe wykształcenie. 
Więcej

 

New Life prowadzi zerówkę oraz szkołę podstawową, w których około 250 dzieci otrzymuje możliwość nauki oraz, co nie mniej ważne, dwa posiłki dziennie. Dla większości z nich to jedyne posiłki w ciągu całego dnia. 

Więcej

 

Od ponad 33 lat wysyłamy ciężarówki z darami do wielu krajów Europy Wschodniej. Obecnie współpracujemy ze zborem Betlejem w Radomsku, w Polsce, gdzie znajduje się nasza baza i nasze biuro, które prowadzone jest przez oddanych wolontariuszy z lokalnego zboru.

Więcej

 

Oprócz stałego, comiesięcznego wsparcia finansowego, NLM brała udział w akcjach rozdawnictwa sprzętu i żywności podczas spotkań ewangelizacyjnych, czy w więzieniach, w akcjach rozdawnictwa Biblii, oraz w wielu innych przedsięwzięciach.
Więcej

PROJEKTY