Praca misyjna od 1978 roku
 

New Life Mission powstała w sierpniu 1978 roku i już od ponad 37 lat prowadzi działalność dobroczynną. Nasza działalność rozpoczęła się od wybudowania Domu Dziecka dla dzieci, które przebywały w więzieniu razem ze swoimi osadzonymi matkami.

Dzieci te żyły w strasznych warunkach, a my nie mogliśmy patrzeć na ich życie, bez udzielenia im jakiejkolwiek pomocy. Był to  początek ogromnej pracy charytatywnej w Kenii, Europie Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej.
 

Misja NL przez wszystkie lata przetransportowała tysiące ton artykułów pierwszej potrzeby do biednych rodzin i szpitali w wielu wschodnioeuropejskich krajach. W Kenii Misja NL zbudowała i reaktywowała działalność domu dziecka, otworzyła zerówki, szkoły podstawowe i średnie. Dodatkowo, Misja NL prowadzi centra dla bezdomnych chłopców, projekty dla wdów, centrum dla porzuconych niemowląt oraz duży projekt pomocowy wśród najbiedniejszej ludności ze slumsów. Misja NL działa również poprzez rozwój rolnictwa, szereg projektów dotyczących uzdatniania wody w Kenii, zajmuje się utrzymaniem domów dziecka w wielu krajach Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. Od początku Misja NL ściśle współpracuje z lokalną ludnością i jej organizacjami.

 

 

O NAS